4home kuchynska uterka zimni sovicky, 45 x 70 cm, sada 3 ks: