Alvi sada - deka a polstar - bila - gr.40 x 60 cm: