Bezova porcelanova misa sagaform piccadilly billy 23 x 285 cm: