Bila slehaci misa s vikem rosti mepal margrethe 3 l: