Easy baby polstar high-tech kulicky z plneho vlakna 3540 cm - bila: