Easy baby prikryvka na postel 100135 cm - gr.100 x 135 cm: