Forbyt kuchynska uterka podzimni listi, oranzova, 45 x 70 cm, sada 2 ks: