Happy green slunecnik zavesny ctvercovy nevada 300 x 300 cm, antracit: