Nastenna samolepka dekornik navy blue map 180 x 107 cm: