Ruzovy prikryvka s primesi bavlny leaves 150 x 200 cm: