Tmave hnedy kozeny pansky pasek ferruccio laconi einar delka 90 cm: